Wannagive
Image default
Zakelijk

Vandaag Advocaten Mediation

Bij een echtscheiding hoort vaak een turbulente periode met veel emoties. Daarbij komt ook nog eens dat je veel moet regelen: van de zorgregeling voor de kinderen, de woning en ook de financiën. Het is fijn als je al deze dingen in goed overleg met je partner kunt doen. Wanneer jullie er samen toe bereid zijn om compromissen te sluiten, dan kun je ervoor kiezen om uit elkaar te gaan via mediation. Mediator Leidsche Rijn begeleid je door het hele traject en kijkt samen met jullie welke opties het beste bij de situatie passen. In dit artikel laten we zien wat mediation is en welke voordelen een mediation traject heeft.

 

Wat is mediation?

Een echtscheidingsmediator is een bemiddelaar die helpt om gezamenlijke afspraken op te stellen. Een mediator is een deskundige die getraind is om de achterliggende belangen van beide partijen boven tafel te krijgen. Aan de hand van deze belangen wordt er vervolgens naar een oplossing gezocht. Dit is een oplossing waar beiden achterstaan. Een mediator is een onafhankelijk en neutrale deskundige. Deze kiest dus geen partij, maar bemiddelt. Voornamelijk bij scheidingen waar kinderen een rol bij spelen is een mediation traject een geschikte keuze. Wanneer de ouders in goed overleg uit elkaar gaan kan dit een positieve invloed hebben op de ervaring van de kinderen bij de echtscheiding.

 

Wat zijn de voordelen van een mediation traject?

Er zijn veel redenen waarom je voor mediation kiest, in plaats van een advocaat:

 

Er is ruimte voor een win-win situatie. In een mediation traject is het doel om een oplossing te vinden waarbij beide partijen ‘winnen’. Wanneer de gang naar de rechter

gemaakt wordt, zal er uiteindelijk een partij verliezen. De overeenkomst die voortkomt uit een mediation traject is voor allebei goed (genoeg).

Scheiden via mediation is vaak de snelste optie. Bij Mediation Leidsche Rijn zijn er in de meeste gevallen tussen de 3 en 5 gesprekken nodig. Aan het einde van die gesprekken wordt het echtscheidingsconvenant ondertekend en het ouderschapsplan wanneer er kinderen zijn.

Afspraken worden beter nagekomen. Alle regelingen die besproken zijn worden vastgelegd in een gezamenlijk echtscheidingsverzoek naar de rechtbank. De mediation zal pas afgerond worden als dit rond is. Doordat de afspraken samen gemaakt worden is er vaak meer motivatie om deze na te komen.

 

Wat kun jij zelf doen?

Mediation vindt plaats op basis van vrijwilligheid en vertrouwen. Dit zijn twee belangrijke uitgangspunten waar tijdens het mediation traject aandacht aan wordt gegeven. Vrijwilligheid houdt in dat het traject alleen kan starten als beide partijen willen meedoen. Wanneer jij en je partner kiezen voor mediation betekent dit dat jullie actief meewerken met het doel om samen uiteen te gaan. Wat je zelf kunt doen tijdens het traject is actief voorstellen aan elkaar doen en oplossingen aandragen. Ook krijgen jullie na ieder gesprek een opdracht mee voor de volgende keer. Dit is bijvoorbeeld het invullen van het ouderschapsplan en het aanleveren van de (financiële stukken). Bij Mediation Leidsche Rijn is de regel: Als jullie het allebei willen, dan kan het geregeld worden.